meni
Linija
Logo

OVLAŠĆENI SERVIS
AUTOGASNIH SISTEMA

Linija

ATEST I RE-ATEST

OBLAST UGRADNJE OPREME I UREĐAJA ZA POGON VOZILA NA TEČNI NAFTNI GAS (TNG, LPG) REGULISANA JE PRAVILNIKOM: http://www.amss-cmv.co.rs/atestitng.html KOJI JE STUPIO NA SNAGU 21.FEBRUARA 2013.GODINE.

Z.R. "AUTOGAS KOD ŠILJE" VRŠI PREPRAVKE NA VOZILIMA, KAKO ZA ATEST, TAKO I ZA RE-ATEST, A U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM.

UGRADNJA I SERVISIRANJE

Z.R. "AUTOGAS KOD ŠILJE" JE OVLAŠĆENI SERVIS ZA UGRADNJU: LOVATO, BRC, AC, EUROPAGAS AUTOGASNIH SISTEMA.

PORED UGRADNJE NAVEDENIH BRENDOVA Z.R. “AUTOGAS KOD ŠILJE” IMA MOGUĆNOSTI SERVISIRANJA BRENDOVA:

LANDI RENZO, ZAVOLI, AUTOGAS ITALIA, OMUL, BIGGAS, RAIL, LPG TECH, TAMONA, AGIS, FOBOS, ROYAL GAS.